Studiekeuze MBO

Na het behalen van je VMBO- of je MAVO-diploma kun je naar het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO). Het MBO is onderverdeeld in vier leerjaren. Met ingang van dit nieuwe schooljaar (2011-2012) gaan het eerste en tweede leerjaar ´funderend beroepsonderwijs´ heten en het derde en vierde leerjaar gaan ´middelbaar beroepsonderwijs´ heten. Na het vierde leerjaar is het mogelijk om door te stromen naar een HBO-opleiding. Het is dan wel aan te raden voor een vervolgopleiding te kiezen die in de lijn ligt van je MBO-opleiding.

Studierichtingen
Wanneer je kiest voor een MBO-opleiding is het goed om te weten dat er diverse studierichtingen zijn. Deze studierichtingen zijn onderverdeeld in acht segmenten: Horeca en Toerisme, Gezondheid en Sport, Landbouw en Voeding, Bouw en Techniek, Cultuur en Communicatie, Samenleving en Onderwijs, Recht en Administratie en Economie en Bedrijf. Vanuit deze studierichtingen is het mogelijk na je vierde jaar een HBO-opleiding te volgen die op een van deze segmenten aansluit. Wanneer je het moeilijk vindt om na je middelbare school meteen een goede studierichting te kiezen, kan een studiekeuzetest je daarbij helpen. Zo kom je er achter welke toekomstige beroepen je leuk vindt en welke vakken jou het beste liggen. Zodoende zal er uit de studiekeuzetest een passend advies rollen, waar jij je voordeel mee kunt doen.

BBL
BBL staat voor Beroeps Begeleidende Leerweg. Wanneer je BBL doet, volg je een beroepsopleiding op MBO-niveau in combinatie met werk. Dit ´werkend leren´ houdt in dat je vier dagen per week aan het werk bent en de vijfde dag op school zit. Soms ga je in plaats van één dag, twee avonden naar school. Alles wat je op school leert breng je meteen in praktijk. Hier word je ook op getoetst. Je werkbegeleider houdt jouw vorderingen bij en rapporteert dit aan je school. Het hele jaar kun je met een BBL-opleiding starten. Het eerste leerjaar (niveau 1) ben je ´assistent´ en wanneer je doorgroeit tot aan het vierde leerjaar (niveau 4) mag jij jezelf ´specialist´ noemen.

BOL
Anders dan BBL is Beroeps Opleidende Leerweg (BOL). Bij BOL zit je vijf dagen per week op school, maar combineer je leren met stages. Zo wordt theorie telkens afgewisseld met stages en doe je meteen praktijkervaring op. De meeste MBO-opleidingen hebben goed contact met diverse bedrijven die stageplekken aanbieden. Op die manier kom je snel aan een stage en kun je in praktijk kijken of een bepaald beroep jou wel of niet bevalt. Je krijgt een stagebegeleider toegewezen die jou evalueert en controleert.

Aanbod
Veel MBO-opleidingen worden via Regionale Opleidings Centra (ROC's) aangeboden.
Naast ROC's zijn er ook AOC's: Agrarische Opleidings Centra waar je MBO-opleidingen kunt volgen in de groene sector zoals Tuinbouw en Landbouw. Daarnaast zijn er veel grote organisaties die erkende MBO-opleidingen aanbieden en particuliere opleidingsinstituten. Wanneer je kiest voor particulier onderwijs (van een commerciële aanbieder) moet je er rekening mee houden, dat je dan veelal niet meer in aanmerking komt voor studiefinanciering. Door open dagen te bezoeken van de verschillende MBO's kom je er snel achter, welke school het beste bij jou past.