Studiekeuze WO / Wetenschappelijk Onderwijs

Wetenschappelijk Onderwijs (WO) kun je in Nederland volgen aan de universiteit. Na het behalen van je VWO diploma of na het behalen van je eerste jaar Hoger Beroeps Onderwijs (HBO) kun je naar de universiteit. Na het behalen van je propedeuse van een HBO-opleiding  is het wel aan te bevelen om een studie aan de universiteit te volgen, die goed in de lijn ligt met de eerdere HBO-opleiding. Er zijn in Nederland dertien universiteiten dus studiekeuze genoeg. Een aantal zijn verbonden aan medische centra, zoals in Amsterdam, Leiden en Nijmegen, maar er zijn ook universiteiten die zich volledig op techniek toeleggen zoals in Delft en Wageningen.

Inhoud
Wetenschappelijk Onderwijs kan je ongeveer vanaf je achttiende volgen. De meeste studies aan de universiteit duren vier jaar, maar er zijn ook studies waarbij het nodig is om langer te studeren. Zo ben je na vier jaar medicijnen studeren basisarts, maar voor specialisatie moet je co-schappen lopen en nog verder studeren. Het verschilt per studie of het om diepgaande theoretische kennis gaat of om een combinatie van kennisvergaring en specialistische training voor een beroep.

Doorstromen
Na het behalen van je HBO propedeuse, kan je doorstromen naar een universiteit. Ongeveer een op de zeven studenten die wetenschappelijk onderwijs volgen, heeft in eerste instantie een HBO-opleiding achter de rug. Een mooie kans om na je HAVO toch nog aan een universiteit te gaan studeren. Een academische opleiding biedt de mogelijkheid om zelfstandig onderzoek te doen of om te promoveren op een wetenschappelijk vraagstuk. Net als bij HBO-opleidingen is het ook in het WO mogelijk om voltijds of deeltijds te studeren of om studie en werk te combineren door middel van zogenaamde duale opleidingen.

Juiste keuze
Maar hoe weet je nu welke academische opleiding het beste bij je past? Er zijn verschillende manieren om daar achter te komen. Allereerst is je vakkenpakket op het middelbaar onderwijs bepalend voor je vervolgstudie aan de universiteit. Heb je bijvoorbeeld geen Latijn, dan zit een medische studie er veelal niet in. Daarnaast is het belangrijk om er achter te komen waar je interesses liggen. Door middel van een studiekeuzetest krijg je een heel goed beeld van je eigen kwaliteiten. Daarna kun je gericht naar de open dagen van de verschillende universiteiten. Ben je absoluut niet geïnteresseerd of geschikt voor een technische studie, dan kan je een bezoekje aan de TU van Delft of Wageningen al achterwege laten. Op open dagen krijg je altijd de mogelijkheid om proefcolleges te volgen en te praten met studenten en hen te vragen naar hun ervaringen.

Bama-structuur
Het wetenschappelijk onderwijs is onderverdeeld in een bachelorfase die drie jaar duurt en een masterfase die minimaal een jaar duurt. De masterfase is bedoeld voor specialisatie en verdere diepgang van de studiestof. De combinatie van bachelor en master wordt ook wel bama-structuur genoemd.